Takster 

Søskendetilskud
Familier med mere end et barn i dagtilbud eller FFO skal betale fuld pris for det dyreste barn og 50 % af taksten pr. efterfølgende barn.

Friplads
Ansøgning om hel eller delvis økonomisk friplads skal søges via www.furesoe.dk/selvbetjening  –

Udmeldelse
Rettidig udmeldelse skal ske via institutions Famly eller på hjemmesiden  med én måneds varsel til den 1. eller 15. i en måned.

Vuggestue, pr. plads, pr. måned med Frokostordning  I alt kr. 3.807,- kr.

Børnehave, pr. plads, pr. måned Frokostordning I alt kr. 2.687,- kr.

Hvert år er der ændringer så tjek venligst Furesø kommunens hjemmesidetaksterne.