Sygepolitik

Sygdomspolitik for børnene i Børnehuset Bambi
Institutionens sygdomspolitik bygger på at forældre og personale kan være åbne og ærlige overfor hinanden. Dermed forventer vi at blive informeret i god tid, hvis barnet ikke kommer i institutionen pga. sygdom.

 

Når dit barn starter i institution, vil det højst sandsynligt blive mere syg, end det har været tidligere. Sygdommen vil sikkert aftage med tiden – og selvfølgelig er det ikke alle børn der bliver lige syge – men nogen sygdom må man som forældre nok påregne.

Vi skal som personale følge nogle helt bestemte retningslinjer for hvornår vi sender et barn hjem og I skal som forældre rette jer efter sundhedsstyrelsens retningslinjer for sygdom og fravær. Reglerne for fremmøde i institutioner er fastsat for at begrænse spredning af smitsomme sygdomme.

Nedenstående er en opsummering af de regler vi alle skal følge:
Vi har altid retten til at bede om at I henter jeres barn, når vi mener der er ændring i almentilstanden – det vil sige det er os der skønner når vi ikke mener barnet kan være her. Ændringer i barnets almentilstand kan være følgende:
• barnet kræver en voksen for sig selv (er så ked af det at det må ha en voksen)
• barnet har øjenbetændelse med pus
• barnet er mere passivt end normalt
• barnet har feber
• barnet er pivet, ulykkeligt, eller på anden måde ude af balance
• barnet har diarre eller opkast

Når barnet har været sygt gælder følgende:
Hovedreglen er, at syge børn ikke må møde i institutionen, og at et barn med en smitsom sygdom først må modtages, når det ikke længere smitter.

Selvom barnet ikke længere er smittefarligt, skal det i nogle tilfælde holdes hjemme stadigvæk: Barnet er rask, når det på sædvanlig måde kan klare at opholde sig i institutionen. Det vil sige at barnet SKAL kunne deltage i de aktiviteter, det plejer uden særlig pasning.
Dette betyder altså at når et barn kommer tilbage efter sygdom så skal det kunne deltage i de aktiviteter vi har planlagt – hvilket fx kan være at alle skal på legepladsen (også om efteråret/vinteren)

Det er altid en rigtig god ide at give barnet en feberfri dag inden det møder op i institutionen igen efter sygdom. I skal som forældre huske på, at det er rigtig hårdt for et barn at være i daginstitution, når man er sløj. Der er ikke normering til at én voksen kan sidde med ét barn, der ikke har det godt – og er man sløj så er mor og far de bedste til at tage vare på en. Institutionen er barnets ”arbejdsplads” og det stiller nogle hårde krav til at kunne følge med i dagligdagen.
Hvornår er barnet raskt:

Barnet må først komme i institution når det er rask – uanset hvor mange dage, det er blevet behandlet med penicillin. At et barn er rask vil sige at det er feberfrit, uden brug af febernedsættende midler. Almentilstanden skal være upåvirket (barnet har det som det plejer og opfører sig som det plejer) og samtidig skal barnet kunne deltage i de aktiviteter, der er planlagt, uden at det kræver særlig omsorg.

Børn med penicillin krævende halsbetændelse SKAL DOG VÆRE BEHANDLET I MINDST 2 DØGN, for at man kan være sikker på, at der ikke længere er smittefare, og så skal barnet som ovenfor anført, også være helt raskt førend det må komme i institution.

Børn der sendes hjem med diarre, skal have haft en normal afføring før de kommer i institution igen.
Pludselig opstået sygdom som diarre, opkast, feber mv. som kan have været årsagen til at barnet ikke har sovet om natten, kan være grund til at tage en ekstra dag hjemme. Man ved fra sig selv hvor hårdt det kan være at gå på arbejde, efter ikke at have fået en ordentlig nats søvn. I øvrigt opbygges barnets immunforsvar bedre, når det får lov til at blive helt rask – inden det igen udsættes for ”institutionens bakterier”

Vi må ikke give nogen form for medicin. Livsvigtig medicin er undtaget – men så skal vi have en skriftlig instruks af lægen.

Vi er klar over at alle er pressede og skal passe deres arbejde – men mange børn kommer alt for tidligt af sted igen efter konstateret sygdom. Tag en ekstra dag hjemme hvis I er i tvivl om barnet er raskt. Vis hensyn og ansvar overfor det syge barn – dets kammerater og personalet i institutionen.

Husk at ringe eller evt. skriv på famly og give personalet besked, hvis dit barn fejler en smitsom sygdom, således at vi kan sætte opslag op til de andre forældre.

Husk at vaske hænder på dit barn når I kommer og når I går hjem – alene det kan mindske megen sygdom.

Angående børn der slår hovedet når de er her, har vi indhentet råd og vejledning børne- og ungelæge Birgitte Brinck. Vi har fået følgende retningslinjer:

Personalet i daginstitutioner har naturligvis til opgave at reagere, hvis børn bliver syge eller kommer til skade. Der gælder samme regler som ved opstået sygdom – at et barn skal hjemsendes, hvis almentilstanden er påvirket og barnet ikke kan deltage i de sædvanlige aktiviteter, men kræver særlig pasning. Personalet i dagtilbud har ikke sundhedsfaglig baggrund, og er derfor ikke uddannet til at observere og behandle syge børn.

Personalet må i hvert enkelt tilfælde vurdere, om der er tale om en banal skade, som blot kan klares med et plaster el. lign, eller om det drejer sig om en alvorligere skade, hvor forældrene skal kontaktes, eller om der skal rekvireres en ambulance mv. Småulykker optræder hyppigt hos børn, i form af blå mærker, buler, sår, rifter, osv. men hvis personalet er i tvivl om, hvorvidt der er tale om en banal skade – eller en mere alvorlig, skal forældrene kontaktes.

Ved hovedtraumer skal personalet vurdere, om der er tale om et mindre slag mod hovedet, eller om der er tale om et alvorligt slag/hjernerystelse. Det er vigtigt at få rede på, hvordan skaden er sket idet fx fald fra højder er langt mere alvorlig end fx et slag fra en albue. Hvis slaget er voldsomt fx fald fra stor højde, kan barnet blive bevidstløs i kortere eller længere tid, eller blive forvirret og omtumlet, og man må altså betragte faldet som alvorligt. Andre tegn på at ulykken er alvorlig kan være: at barnet græder i lang tid, bliver utilpas, har kvalme, kaster op, klager over hovedpine, bliver sløv – det er altså barnets almentilstand, som personalet skal være opmærksom på.
Hvis barnet har været udsat for et voldsomt slag fx er faldet fra stor højde, eller er væltet på legepladsen og har slået hovedet direkte ned i asfalten, skal forældrene altid straks kontaktes – også selvom barnet tilsyneladende har det godt. Man ved nemlig, at voldsomme slag mod hovedet kan være alvorligt – også selvom barnet umiddelbart er upåvirket.

Vi ringer derfor altid til jer når jeres børn – uanset alder – har slået hovedet, og vurderer situationen med jer.
Hvis det er et barn i vuggestuen, der slår hovedet før det skal sove, så beder vi jer om at hente det. Sker det om eftermiddagen, afventer vi og ser hvordan barnet har det – men ringer under alle omstændigheder og fortæller at det har slået hovedet.