Sprogindsats

I Børnehuset Bambi  vægter vi sprogarbejdet højt.
Vi ser sprogstimulering som redskab til at støtte og udvikle børnene i deres sociale og personlige kompetencer

Vi arbejder med understøttende sprogstrategier i vores samtaler med børnene i hverdagen, samt som opfordring og inspiration til forældre. Vi tager udgangspunkt i de 10 understøttende sprogstrategier fra Socialstyrelsens hjemmeside sprogpakken.dk, hvilket blandt andet handler om, at vi ikke direkte retter børnenes sproglige fejl men derimod gentager barnets sætninger korrekt; at vente på barnet og giver tid til at svare og om at sætte ord på barnets følelser og tanker.

Vi anerkender vigtigheden af at inkludere forældrene i at støtte barnets i dets sproglige udvikling og ser forældresamarbejdet som et partnerskab.

For at sikre vores sprogarbejde og barnets sproglige udvikling mest muligt, udfører vi i Børneuset Bambi sprogtest på alle 3-årige fra Rambøll. Det er en ekstra indsats som er særligt for os.

Derudover sprogtester vi 5-årige når der er behov for det, ligesom vi etablerer særlig indsats til børn med øget behov.

Alle stuer i Børnehuset Bambi holder hver dag samling med sproget i fokus.
Til vuggestuesamlinger synges der primært sange og leges små lege blandt andet med sprogkuffert el. snagekuffert. Vi bruger tegn til tale og samt visuelle piktogrammer

Til børnehavesamlinger tales der eksempelvis om forskellige begreber, og gives plads til barnets fortællinger. Desuden har vi ugentlige aktiviteter med sproget i fokus, herunder dialogisk læsning.

Børnehuset Bambi har et minibibliotek tilgængeligt for børnegrupper, hvor der er plads til ro og fordybelse, og alle 4 afdelinger har et sprogskab med forskellige sprogstimulerende materialer som står til fri rådighed for alle pædagoger.

Alle sprogansvarlige er naturligvis uddannet pædagoger og de varetager alle sprogtests men sørger også for daglig inspiration og oplæg ved personalemøder, så hele institutionen får del i sprogarbejdet.

Børnehuset Bambi har 3 sprogansvarlige. Som har deltaget i ”sprogtest kursus ” i Rambølle, som udbydes af Furesø Kommunen.