Forældresamarbejde

I Børnehuset Bambi har vi en anerkendende tilgang til samarbejde. Det gælder samarbejdet med børnene, med forældrene, med hinanden og med eksterne samarbejdspartner.

Det betyder, at vi i samarbejdet udviser respekt for den anden og anerkender den andens situation og holdninger, og at vi arbejder for at skabe en ligeværdig og respektfuld dialog i alle relationer.
Vi lægger vægt på at skabe et tæt og tillidsfuldt samarbejde med de forældre, hvis børn vi har i vores daglige varetægt. Et godt og konstruktivt samarbejde mellem de voksne er helt afgørende for barnets trivsel og udvikling. Det er vores holdning, at relationen til barnets forældre aktivt skal plejes, således at hvert enkelt barn kan opleve sig kærligt omsluttet af de væsentlige voksne i dets liv.

Samarbejde i praksis

Derfor stiller vi også forventninger til forældres engagement og deltagelse i deres børns liv i Børnehuset. I dagligdagen tilstræber vi altid at have en god kontakt ifm. at barnet afleveres og hentes. En gensidig tydelig overlevering giver tryghed for både børn og voksne og styrker tillidsforholdet.