Forældreinfo

Nyhedsbrev Januar 2018

Velkommen tilbage fra juleferien, der forhåbentlig har været fyldt med magi og nærvær.

I det nye år vil vi gerne fokusere på Sprog/Dialogisk læsning og Robusthed

Robusthed 
At være robust betyder, at man kan komme ud på den anden side og rejse sig igen, når man møder udfordringer. Robusthed handler om rent mentalt at kunne komme igennem modgang eller dårlige oplevelser. Såsom at tabe i et spil, ikke få yndlingscyklen på legepladsen, jakken driller mm. Når børnene oplever små udfordringer, som de lærer at tackle, får de selvtillid og tro på, at de kan klare andre udfordringer. Det robuste barn bruger ikke energi på at blive ked af det, når det ikke får den cykel det gerne vil have. Barnet ærgrer sig måske, men har mentalt overskud til at finde på noget andet at lave. Det robuste barn er mere åben over for omverdenen og alt hvad den tilbyder.

Når vi arbejder på at gøre børnene selvhjulpne i dagligdagen, øver børnene sig i modstand og nederlag i trygge rammer og med nærværende voksne, som vejleder og opmuntrer. Alt nyt er svært i starten, men de skal have lov til ”at bøvle” med jakken, puslespillet, borddækning og alle andre dagligdags aktiviteter. 

I børnehaven er alle børn værdifulde i, og kan bidrage til fællesskabet. Vi voksne støtter børnene i at hjælpe hinanden, så børnene oplever vigtigheden af at kunne give og modtage hjælp – også uden nødvendigvis at få noget igen. De store børn er rollemodeller for de små børn. Vi lader de store børn hjælpe de små f.eks. til måltidet, i garderoben og i stuens daglige sociale fællesskab.

For at styrke børnenes robusthed støtter vi voksne børnene i at forstå deres følelser og hjælper dem med at regulere dem. Vi anerkender børnenes følelser ved at vi voksne sætter ord på deres følelser. Ved at bruge et sprog, der omtaler og beskriver følelser, hjælper vi børnene til at forstå deres egne følelser ligesom de får kendskab til andres følelser og reaktioner. I det sociale fællesskab i børnehaven har børnene, hjulpet af de voksne, rig mulighed for at øve sig i at samarbejde, forhandle og løse konflikter. Børnene skal gennem samværet med

Robuste børn hviler i sig selv, for de har lært at mestre modgang.

Tøm garderoben hver fredag 
Vi har brug for at I tømmer garderoben om fredagen, så der kan blive gjort rent. I får samtidig lejlighed til at tjekke, om der er det rigtige tøj i kurven. Kurven skal I tage med hjem, fylde den op og stille den tilbage om mandagen når I kommer igen. 
Det er ikke kun kurven I tager med hjem, men alt der er i garderoben.

Personalesituation 
Diana er langtidssygmeldt hendes virksomhedskontrakt slutter onsdag d. 15. januar. Vi ønsker hende rigtig god bedring.

Vi har ansat Sabrina som også er pædagogisk assistent på solstuen sammen med Sirri. Sabrina har 2 år erfaring inden for vuggestuen og kender til de forskellige pædagogiskredskaber, som vi også bruger her i Børnegalaxen. Hun er i øjeblikket indkøring. 

Som alle ved, går Sevil på barsel. Det sker fra d. 01.03.18 og ca. et år frem. Vi har derfor allerede ansat Marwa som barselsvikariat. Hun starter i morgen. 

Anja og Mikail fortsætter som tidsbegrænsede i huset.

Husk Institutionsbestyrelsen holder generalforsamling den 30. januar kl. 19.30. 

Med venlig hilsen 
Gülhan Gezen 
Leder

10 gode råd til forældre

Kære Forældre 
Vedhæftet en række dokumenter med gode råd til forældre op læsning med børn. Dokumenterne er oversat til mange sprog, så jeg tænker, at de kunne være anvendelige i jeres sprogsamarbejde med børnene. 

Med venlig hilsen 
Gülhan Gezen 
leder

 

Generalforsamling Børnehuset Bambi

Kære Forældre 

Institutionsbestyrelsen indkalder hermed til generalforsamling 

Institutionsbestyrelsen holder generalforsamling den 30. januar kl. 19.30

Jeg vedlægger dagsorden. (Ændring af navn til Børnehuset Bambi)

Med venlig hilsen 
Gülhan Gezen 
Leder

Forældrekursus

Kære forældre 
Jeg håber i Alle er kommet godt ind i det nye år og har haft en rigtig god ferie. Hermed invitation til 2 undervisningseftermiddage den 7. februar og 1. marts 2018. Tilmeldingsfristen er den 26. januar 2018, pr mail til ppr@furesoe.dk.

Med venlig hilsen 
Gülhan Gezen 
Leder

190_2017_172904_Kursus_om_stammen_for_foraeldre_og_personale-1.pdf